Сравнение
| 0
×

Регистрация

Данные пользователя

Данные для входа

или войти

Необходимо ввести фамилию!
Необходимо ввести имя!
Имя введено неправильно!
Фамилия введена неправильно!
Это не email адрес!
Необходимо ввести email!
Пользователь с таким email уже зарегистрирован!
Необходимо ввести пароль!
Введите правильный пароль!
Пожалуйста введите не менее 6-ти символов!
Пожалуйста введите не более 16-ти символов!
Не совпадают пароли!
Необходимо прочитать договор!
Email или пароль не совпадают!

Муниципальные объекты

"text"

Apa-Canal SA

"Camera Înregistrării de Stat este autoritatea care prin intermediul oficiilor sale teritoriale efectuează înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, constituiţi pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia celor care potrivit legislaţiei se înregistrează la alte autorităţi ale statului. Camera Înregistrării de Stat îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi în conformitate cu prevederile Statutului CÎS. Camera Înregistrării de Stat are în structură sa 10 oficii teritoriale, dislocate în municipiile Chişinău, Bălţi, Comrat, oraşele Cahul, Căuşeni, Edineţ, Hînceşti, Orhei, Soroca şi Ungheni."

Camera Inregistrarii de Stat

"text"

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

"În baza Ordinului Ministrului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr.128 din 09 august 2005 gările şi staţiile auto din subordine ministerului au fost reorganizate prin fuziune (contopire) În Întreprinderea de Stat „Gările şi Staţiile auto”. Întreprinderea au fost creată cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor prestate de gările şi staţiile auto at Ît călătorilor cît şi transportatorilor. A fost prevăzută crearea unei reţele unice de realizarea a biletelor pe tot teritoriul ţării, Îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale, sporirea rentabilităţii serviciilor prestate. Astfel, conform legislaţiei în vigoare la 22 iunie 2006 la Camera înregistrării de Stat a fost Înregistrată Î.S.„Gările şi Staţiile auto”. Întreprinderea şi-a Început activitatea sa la 1 iulie 2006. În subordinea Întreprinderii nou fondate „Gările şi Staţiile auto” au intrat 28 filiale amplasate pe teritoriul republicii."

Garile si statie auto

"Выражаем Вам искреннюю благодарность и глубокую признательность за проделанную работу по оснащению объектов нашей организации отличным оборудованием и своевременному решению технических вопросов. А также, хотелось бы отдельно поблагодарить команду инженеров за их высокий уровень, профессионализм и скорость работы."

Лисник Алексей, Директор

"text"

Posta Moldovei

"Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. является самым крупным частным дистрибьютором электроэнергии в Республике Молдова. Предприятие появилось на молдавском рынке 7 февраля 2000 года в результате процесса приватизации трех государственных предприятий : Î.C.S. RE Chişinău S.A., Î.C.S. RED Centru S.A., şi Î.C.S. RED Sud S.A., испанской компанией UNION FENOSA INTERNATIONAL. В 2008 году произошло слияние этих трех предприятий, в результате которого появилось Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.А. Процесс трансформации продолжался, а с 2010 года, предприятие-поставщик электроэнергии входит в состав международной группы Gas Natural Fenosa,в результате слияния на международном уровне компаний UNION FENOSA INTERNATIONAL и GAS NATURAL, таким образом сформировав крупную компанию энергетического профиля, осуществляющую широкомасштабную деятельность на мировом уровне."

Red union fenosa

"La începutul anilor ’50 ai secolului XX în Republica Moldova s-a constatat o creştere vădită a populaţiei, fiind motivată de fluxul sporit de migraţie a cetăţenilor din alte teritorii ale Uniunii Sovietice. Astfel, a apărut necesitatea construcţiei şi deschiderii spitalelor noi, ca urmare a mai multor factori: dezvoltarea extensivă a oraşului Chişinău; creşterea numărului de copii nou-născuţi; şi în acelaşi timp, insuficienţa numărului de paturi obstetricale şi pediatrice pe fondalul morbidităţii şi mortalităţii sporite a populaţiei. În aceste condiţii, în anul 1959 a fost primită decizia Guvernului despre construirea în oraşul Chişinău a unui spital nou cu accentul în acordarea asistenţei medicale mamei şi copilului, deoarece în acea perioadă de timp, în Chişinău funcţiona doar o secţie de naşteri, cu o capacitate de 40 paturi, în cadrul Spitalului de Urgenţă şi Maternitatea Republicană, predestinată pentru naşterile complicate din toate raioanele republicii."

Spitalul Clinic Municipal 1

"Жители города Кишинева обеспечиваются централизованным отоплением и горячим водоснабжением еще с 60-х годов прошлого столетия. Централизованное теплоснабжение в г.Кишинёве берёт своё начало в 1956 году, после разработки Киевским институтом «ТЕПЛОЭНЕРГОПРОЕКТ» технического проекта по обеспечению города теплом, одобренного Советом по Национальной Экономике МССР год спустя (26.08.1957). По сей день предприятие TermoCom снабжает наши дома теплом и несёт комфорт в наши дома."

Termocom

"Международный Независимый Университет Молдовы (ULIM), расположен в центре столицы Республики Молдова, городе Кишинэу. Сочетая необычные архитектурные стили, красные купола УЛИМ-а, возвышающиеся над белыми зданиями, придают университетскому городку уникальный вид. Фасад университета, в свете развивающихся на ветру разноцветных флагов (они представляют родные страны иностранных студентов УЛИМ- а), украшает, радуя глаза, улицу Влайку Пыркэлаб которая кажется постоянно облачена в праздничный наряд в любое время года."

ULIM